PEKIVE

Prognosestyret Elopvarmning baseret på Kunstig Intelligens og Variable Elpriser

– projektet er støttet af ELFORSK

Hvorfor installere ny selvlærende varmestyring?

Det kan være lidt svært at forstå, hvordan en ny varmestyring baseret på kunstig intelligens fungerer. Den nye varmestyring hjælper med automatisk at regulere temperaturen i din bygning, så varmen skruer ned når solen skinner, og samtidig sørger den nye varmestyring for at der gemmes lidt ekstra varme i bygningen mens vindmøllerne snurrer. Dermed understøtter dine bygninger og din varmestyringen de udfordringer det danske elnet har med overskudsproduktion af grøn energi.

Styringens formål er at forbedre det oplevede indeklima via prognosebaseret styring af bygningens varmeanlæg (radiatorer, ventilation, gulvvarme etc.), styret ud fra en dynamisk el-kontrakt baseret på variable tariffer og elpriser.

Der er i projektet blevet udvalgt en række repræsentative bygninger med det til fælles at de har både fossil og fossil-fri opvarmning samt en grad af termisk akkumulering (energilager). Der anvendes ligeledes eksisterende projekter som benchmark, med forskellige karakteristika fra multinational virksomhed og kommune.

Optimér din energieffektivitet med 30%

Med den prædiktive varmestyring sørger man for, at varmetilførslen løbende bliver tilpasset de kommende timers vejrudsigt. På denne måde udnyttes solens energi mest mulig. Abonnement til vejrtjenester er typisk inkluderet i prisen.

Læs mere i casen fra Funder Skole i Silkeborg Kommune

Gør dit indeklima og arbejdsmiljø bedre

 

Bygninger er designet til mennesker. Det er afgørende, at driften af bygningen tager udgangspunkt i det. Med en dynamisk varmestyring bliver rumtemperaturen reguleret mere stabil – uanset om du har radiatorer eller gulvvarme.

Læs mere i casen fra Ejner Hessel i Tilst

 

Fremtidssikre din bygning med ny varmestyring

I nær fremtid skal bygninger kunne ”snakke” sammen med varmeværker, så varmen i bygningerne bliver brugt, når energien bliver produceret på en grøn og bæredygtig måde. Netop det kan en prædiktiv og automatisk varmestyring hjælpe med.

Læs mere i casen fra Ejner Hessel i Tilst

Frigiv tid til andre opgaver

Arbejdet med at drifte en bygning rummer mange forskellige opgaver. Med en prædiktiv varmestyring vil den primære varmestyring blive udført automatisk. Det vil frigive tid til andre opgaver for den driftsansvarlige.

Læs mere i casen fra PostNord

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kræver det af bygningen for at få installeret prædiktiv varmestyring?

For at bygningen kan få installeret prædiktiv varmestyring, skal bygningen have installeret bygningsautomatik i forvejen – fx et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) eller en ECL-enhed fra Danfoss.

Bibeholder jeg mit eksisterende CTS-anlæg?

Ja. Dit nuværende CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) bibeholdes. Den prædiktive varmestyring kan ses som et lag, der bliver lagt ovenpå bygningens CTS-anlæg, hvor de statiske varmekurver bliver erstattet af mere dynamiske varmekurver, der løbende tager hensyn til vejrudsigten og om energien produceres på en grøn og bæredygtig måde.

Hvad er prisen for prædiktiv styring?

Det koster 50.000-75.000 kr. – alt afhængigt af hvilket CTS system du har i forvejen. 

Kan bygningen være i drift samtidig med at varmestyringen bliver etableret?

Ja. Brugerne vil ikke kunne mærke, at den prædiktive varmestyring bliver etableret.

Giver det mening at få en ny varmestyring i bygninger med gulvvarme?

Ja det gør det. På grund af gulvets varmetræghed reagerer det langsomt og har derfor fordele af den prædiktive styring. 

Hvilke bygninger er optimale for prædiktiv styring?

Ældre bygninger uden sammenhængende automatik. Dernæst bygninger med CTS-anlæg, der ikke løbende overvåges.  

Hvilke leverandører findes der i Danmark?

I Danmark findes der flere leverandører af løsningen. De mest kendte leverandører kan du finde HER

Hvor lang tid er indkøringsperioden?

Indkøringsperioden er den periode, hvor den prædiktive varmestyring lærer bygningen at kende. Perioden varer typisk 2-3 måneder i perioder, hvor bygningen har et opvarmningsbehov.

Hvor lang tid tager det at installere løsningen?

Løsningen kan installeres på relativ kort tid. Typisk tager det 3-4 uger at installere en prædiktiv varmestyring.

Hvad sker der, hvis jeg ønsker at gå tilbage til min gamle styring?

Den prædiktive varmestyring kan på en relativ simpel måde frakobles og dine gamle statiske varmekurver kan igen overtage varmestyringen af din bygning.

Kan jeg få prædiktiv varmestyring installeret i bygninger uden CTS?

For at bygningen kan styres via elpriser og bruge energi når den er grønnest, kræver det at bygningens varme- og kølesystemer styres automatisk. Installerer du derfor et CTS anlæg med prædiktiv styring i en bygninger der ikke har nogen automatik, kan du forvente mellem 30-50% energibesparelse og et bedre indeklima.